top of page

אודות

Body Culture הוא מכון פילאטיס שפועל באזור התעשיה של הרצליה פיתוח משנת 2004. בראש המכון עומד רג’ול (מוזאיק) ורדי, רקדן וכוריאוגרף, שמלמד התעמלות פילאטיס משנת 1995. רג’ול (מוזאיק) החל את דרכו כמורה להתעמלות פילאטיס במכון דליה מנטבר, ומלמד בהרצליה פיתוח משנת 1998. המכון מצוי בלופט תעשייתי מרווח, מאוורר ומואר, שמאפשר עבודה מגוונת ביותר עם מגוון גדול ביותר של מכשירים ואביזרים. המכון מצוייד במיטב מכשירי הפילאטיס ובמתקנים נוספים, מעודכנים ומשודרגים תדיר.
מכון Body Culture שייך לאסכולה בפילאטיס שמקדשת חידושים והמצאות ללא הפסקה. האבולוציה קיימת גם בפילאטיס, ומקריאת כתביו של פילאטיס האיש אפשר בלי שום בעיה להבין שגם הוא ראה את זה ככה. לא מדובר בתרגילים – מדובר בתפיסת עולם שלמה, שהתרגילים מאפשרים ומקדמים את הגשמתה. ובתוך תפיסת העולם הזאת אפשר להמציא אינסוף תרגילים. ב Body Culture -אנו בעד חשיבה והמצאה תמידיים, לצד שמירה על ערכים מהותיים של שיטת פילאטיס.
פילאטיס נתפס ב-Body Culture כתרבות גוף, וגוף נתפס כאן ככולל בתוכו גם את הנפש, וליחידת הגוף – נפש הזאת מתייחסים ב- Body Culture כאל יחידה אינטגרלית, אינטנסיבית, פועמת ומתפתחת תדיר.
מכיוון שהשעורים מתנהלים בקבוצות קטנות, שגודלן יכול להיבחר ע”י המתעמלים עפ”י צרכיהם ויכולתיהם, מושם דגש רב על צרכים ויכולות אינדיווידואליים.
ב Body Culture – לומדים, בין היתר, כי לא “הגיל” הוא האחראי למצב הגוף. לומדים שהאחריות למצב הגוף היא בידי המוח המנחה אותו, ולומדים כי מה שאנו עושים עם הזמן ואיך שאנו פועלים עם הגוף – אלו הם הדברים שיתוו את מצב הגוף. לומדים שאלו הם הכאבים הנפשיים שמיתרגמים לכאבים גופניים, והמכות הנפשיות שמיתרגמות למכות גופניות. ולומדים איך אפשר לנסות לשפר את איכות החיים ע”י תרגול תרבות גוף נכונה, שבסיס נרחב וגמיש הניח לה ג’וזף פילאטיס. ב Body Culture– לא חדלים מלפתח את תרבות הגוף הזאת ולשכללה, מתאימים את תרבות הגוף ומעדכנים אותה לאורחות החיים של ימינו, מאפשרים לה לתת מענה לאורחות חיים אלו, לטפח את מה שמשיק באורחות חיים אלה לתפיסת העולם שהיא גורסת, ולנסות להפכה לגורם משפיע על אורחות החיים שלנו היום, ועל אורחות החיים שאנו מנסים לצפות שיהיו בעתיד.

האג'נדה שלנו

ב-Body Culture שעורים תחומיים ספציפיים ושעורים בינתחומיים. ניתן לחוות טכניקות פילאטיס מגוונות, עם מגוון גדול ביותר של אמצעים ודרכים: פילאטיס מכשירים, פילאטיס מזרון, פילאטיס עמידה, דאנס פילאטיס, יוגי-לאטיס, פאוור- פילאטיס, גליל, כדור, כדור פיתה ואליפטי, סקייטבורד (אורביט), טרמפולינה, גומיות, גלגלים ומשקולות.

ב-Body Culture שמים דגש על היבטים רבים של התעמלות פילאטיס:

• פילאטיס כתרבות גוף – דרכים להתנהלות פיזית בריאה ארוכת טווח
• פילאטיס כהתעמלות שעונה על צרכים נפשיים-גופניים-תרבותיים – חיטוב, חיזוק, הגמשה, יציבה נכונה, תנועה קלה, גובה
• פילאטיס כדרך ללימוד והבנת פעולת הגוף – אנטומיה ופיזיולוגיה
• פעילות אירובית בתוך תרבות הגוף הפילאטית
• נשימה – שליטה על הנשימה, חיבור התנועה עם הנשימה, הבנת הנשימה כמרכיב ראשוני ביכולת התנועתית
• ניהול משאבי האנרגיה בגוף
• יחסי מרכז ופריפריה בגוף
• טיפוח ואימון הזכרון
• אקרובטיקה
• השקה לתרבויות גוף אחרות שאימצו את הפילאטיס לחיקן: יוגילאטיס, פאוור-פילאטיס, דאנס-פילאטיס
• הקשר בין פילאטיס לבין פעילויות התעמלותיות ו/או יומיומיות אחרות
• פילאטיס שיקומי
• הבנת הקשר גוף – נפש כאינטנסיבי ובלתי ניתן להפרדה
והכי חשוב – לומדים להינות מפעילות גופנית בריאה, חכמה ויצירתית, שמשלבת עידון ואינטנסיביות.

אג'נדה
bottom of page