top of page

דאנס פילאטיס

ביצירת המושג והתחום דאנס פילאטיס בא לידי ביטוי הקישור שעושים מורים לפילאטיס שבאים מתחום המחול, וכן מתעמלים רבים, בין התעמלות-פילאטיס לבין מחול. תנועות רבות בפילאטיס מזכירות תנועות מחול, והעמידה על קוצה של איכות בפילאטיס מזכירה את ההתייחסות לתנועה שננקטת במסגרות מחול. והפוך – בדאנס פילאטיס באה לידי ביטוי גם התרומה שנתרמה ונתרמת תדיר ע”י עולם הפילאטיס לעולם המחול במחקר ובפרקטיקה של התנועה.
תרבות הגוף בפילאטיס דומה מאוד לתרבויות הגוף ברוב הזרמים של הבלט והמחול המודרני והעכשווי. וזו תרבות הגוף שמאפשרת את היכולות שאנו רואים אצל רקדנים.
לא ש”דאנס” הוא פעולה שנעשית ללא כל איבזור. לפעמים “דאנס” נעשה ומתייחס בכובד ראש רב לאביזרים שונים. בדאנס פילאטיס (כמו במחול) מנסים את המרחב גם במערומיו. יש רצפה, ויש קירות סביב, ויש תקרה (כמה שיותר גבוהה). המרחב הזה אלגורי גם למרחב הפנימי-האישי, וגם למרחב אינסופי נשאף ו/או שהוא נתפס כמרחב שאותו מנסים לפרוץ ולהגדיל.
בשעורי דאנס פילאטיס אנו מתרגלים התמצאות במרחב פנימי ובמרחב חיצוני. אנו מתרגלים את הקשר ביניהם ומתרגלים להרגיש את הקשר ביניהם, ונעים בין המרחב הפנימי לחיצוני ומהחיצוני לפנימי ביחסי גומלין אינסופיים.
המרחב החיצוני פולש למרחב הפנימי, בין היתר, ע”י קצב שמוכתב למרבית התרגילים, אם ע”י מוסיקה, אם ע”י הכתבה וורבאלית, או סתם (האמנם סתם?) מתוך הגרוב. הקצב הפנימי, לעומת זאת, פורץ למרחב החיצוני, ואנו מתרגלים אמצעי גישור בין הקצב הפנימי לקצב המוכתב.
דאנס פילאטיס הוא גם אחת הדרכים שיש בידינו לענות על הצורך לפעילות אירובית במסגרת הפילאטית. התנועה במרחב בדינמיקות שונות והקפיצות עונים על הצורך הזה, לא לגמרי בנפרד מפעילות אירובית נוספת שנעשית בשעורי פילאטיס רגילים בצורות שונות.
בדאנס פילאטיס אנחנו חווים אופנים שונים של תנועה במרחב, ולומדים:
• איך ליפול
• איך לא ליפול
• איך לקום
• איך לזחול
• איך להיות תינוק
• איך לנחות, ואיך לקפוץ לקראת הנחיתה
• וסיבובים
כל זאת אחרי שהנשימה מובילה את התנועה, אחרי שהמיקרו מובמנט בונה מקרו מובמנט, ואחרי שהמיקרו מובמנט גודלת במשמעותה למימדי מקרו.
דאנס פילאטיס הוא עוד אבן דרך חשובה בפריצת הגבולות באבולוציה הבלתי נפסקת שמאפיינת את תפיסת העולם של ב-Body Culture מימים ימימה. זרימה וכוח וקצב, בלי לאבד אף טיפ-טיפה מכל מה שמאפיין תנועה בפילאטיס, ובלי לשכוח שום ערך חדש כישן. תוסס, מבעבע, חודר עמוק.

bottom of page